PROGRAM ART RESTAURANT CLUB PREVIOUS EVENT INFO
4/3 2022
CLOSER TO UNDER BRON
Noizar [Closer]
Borys [Closer]
Magnus Nylander [Über/Tzar]
Daniel Lien [Oufff]

RÖDA RUMMET
MAGNUS LARSSON
FRICKY
KARIN WRAMNER
OLIVIA BERGMAN

COWBOY DISCO

27/1
22-05
23 år
22-23 - fri entré
23-01 - 215 kr
01-05 - 265
28/1
22-05
23 år
22-23 - fri entré
23-01 - 215 kr
01-05 - 265
4/2
22-05
23 år
22-23 - fri entré
23-01 - 215 kr
01-05 - 265
11/2
22-05
23 år
22-23 - fri entré
23-01 - 215 kr
01-05 - 265
18/2
22-05
23 år
22-23 - fri entré
23-01 - 215 kr
01-05 - 265
25/2
22-05
23 år
22-23 - fri entré
23-01 - 215 kr
01-05 - 265
BOOKINGS
Underbron.com använder cookies.Läs mer härOK